Gül Kazanı

Gül Kazanı

2020-09-25

Gül kazanı bakırdan yapılır.

Kocaman yuvarlak bir kafası, uzun burnu, uzuna yakın boynu, düşük omuzlarının iki yanında kısa kalmış kol gibi çıkan kulpları, armut şeklinde genişleyen şişman gövdesiyle yalan söylemekten burnu uzamış şişman pinokyoya benzer.

Yuvarlak kafanın gagasının olduğu tüm kafayı dolanan bir kanal vardır. Bu kanal yoğunlaşmış suyu ve henüz yoğunlaşmamış buharı gagaya taşır. Kaynamanın basıncıyla su buharının bir kısmı kafaya çarpıp yoğunlaşır, bir kısmı da henüz yoğunlaşmamış buhar halindedir.  Bu kanal yoğunlaşan buharın kazanın içine geri dönmesine engel olur. Suya ve buhara adeta yol göstererek gagadan geçip su havuzuna inen boruya iletir. Henüz yoğunlaşmamış buhar soğuk su havuzunda suya dönüşür. Bu gül suyudur. Damla damla akmaya başlar. 
Akita Gül suyunu yağıyla beraber üreten hassas ve 0 doğal bir teknik geliştirmiş, gül suyunun değerine değer katmıştır. Bu teknikte ısı ve zaman ayarı, bakır imbiğin kalınlığı ve yapısı, imbiğin hassas yapı oranı çok önemlidir. Gülde varolan tüm faydalı mineralleri Akita gül suyunun içinde üretebileceği hassas dengeyi bulmuştur. Bu teknikle ürettiği gül suyunun raf ömrü sınırsızdır. Gül suyunun içine gül ve sudan başka herhangi bir madde kullanmamaktadır.

Bu tekniği geliştiren ve bulan Burhan Kılıç'a bu teknikle gül suyunun değerine değer kattığı için çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir ürüne kıymet vermiş, bilimsel çalışmalar yaparak ürünü geliştirmiştir.