İsmail Efendi’nin ilk gül fidesini Isparta’ya getirmesiyle başlar

İsmail Efendi’nin ilk gül fidesini Isparta’ya getirmesiyle başlar

2020-09-23

Isparta'da ve dolayısıyla Türkiye'de gülün hikayesi İsmail Efendini'nin bu çeşit gülü Isparta'ya getirmesiyle başlar. Gülün Isparta serüveni zamanla gelişmiş, büyük bir alana yayılmış. Zamanla yörenin insanları gül dikip, gül toplamaya alışmışlar. Bu işi çok sevmişler. Gül diken, gül toplayan, gül suyu, gül yağı üreten giderek artmış. Güle sahip çıkmışlar, kıymet bilip gül dermeye devam etmişler. Hakikaten ne güzel bir meslek. Ne iş yaptıklarını soranlara ilkbaharda gül toplar, gül yağı, gül suyu yaparız demişler. Belki de onun için çok mutlu yörenin insanı, güler yüzlü, şaka yapmayı seven insanlar. Bir çok insan gül bahçesinin içinde gezmeyi, gül koklamayı hayal bile edemezken her sene bir ay güllerin içinden hiç çıkmamışlar. Sabah ezanıyla bahçeye gidip, seher vakti gül toplamışlar. 
Gül yağı üretmek için gül kazanları bakırdan yapılmış, bir sektör halini almış. Bu kazanları ilk kim bulmuş, kim tasarlamış bilinmiyor. Ama bu kazanların görünüşü karakter sahibi, oturaklı dev bir insana benzer. Kocaman kafası olan uzun burunlu şişman bir adam. Diğer ülkelerin kazanları bizimkinden çok farklı. En otantik ve estetik olan geleneksel Türk Gülü kazanı.
Gül bahçesi olanların çoğu gül kazanı ile gül yağı üretiyor. Bu alışılmış düzenle gül yağı üretimi giderek artmış. Yüzyıllardan beri bu çeşit gül yağının kıymeti bilinmiş ve talep de giderek artmış. Talebin artmasıyla gül yağı üretimi sırasında çıkan atık su gül suyu olarak satılmaya başlanmış. Bu düzel yıllarca devam etmiş, alışılmış düzen devam ettirilmiş. Amaç her zaman gül yapı elde etmek olmuş. Tüm dünyada bu çeşit gülün kıymetli olduğunun bilinmesi de boşuna değil.

Akita Doğal Ürünler kurucusu olan Burhan Kılıç bu alışılagelmiş gül yağı üretiminin dışında "yağı alınmamış gül suyu" kavramını bulmuş, gerçek gül suyunun yağının içerisinde kalmasıyla elde edeceğine inanmıştır. Gülden gelen tüm şifalı mineralleri gül suyunun içerisinde üretmek için çalışmalar yapmış, kurduğu sistemle "yağı alınmamış gül suyu" üretmiştir. "Yağı alınmamış gül suyu" tabirini ilk bulan ve gül suyuna gereken değeri veren ilk kişi olmuştur. Gül yağı ve suyunu bir arada üreten yeni bir teknik bulmuş, yağı alınmadan üretilen ilk ve tek gül suyu markası olan Akita Gül Suyu'nu gerçek bir şifa kaynağı olarak satışa sunmuştur. 
Öncelikli amacı bu gülün tüm faydalarını gül suyunun içinde üretmek ve Türkiye'ye kaliteli Akita Gül Suyu markasıyla hizmet etmek olmuştur. " Akita Gül Suyu"nun kalitesini belirleyen en önemli kriter raf ömrünün çok uzun olmasıdır. Gülden gelen tüm faydalı/şifalı mineralleri gül suyunun içerisinde bırakan Akita üretim yöntemi kendine özgüdür. Kendine özgü bu teknikle "tek" olma özelliğini korumaktadır. "Akita Gül Suyu" bu özelliğiyle yağı alınmadan üretilen ilk ve tek gül suyudur.

Akita Doğal Ürünler A Ş kurucusu ve genel müdürü Burhan Kılıç ile kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi Ayşe Kılıç'ın genç girişimcilere vermek istediği mesaj; çevrenizi çok iyi gözlemleyin, alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkıp siz kendi yönteminizi bulun. Her yaptığınız işe kendi yorumunuzu katın yada yeniden bambaşka bir yöntem, teknik, hizmet tasarlayın.