Sertifika ve Analizler

Sertifika ve Analizler

2019-02-21

Akita Organik Yağı Alınmamış Gül Suyu Sertifikası

 

Akita Doğal Yağı Alınmamış Gül Suyu Sertifikası

 

GMP kozmetik sertifikası ISO 22716, imalat için bir kalite yaklaşımıdır kozmetik ürün imalatı yapan şirketlerin profesyonel çalışmasını sağlayarak güvenilir ve verimli ürün elde edilmesini sağlayan sertifikaya denir.

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi  Üretim  Uygulamaları  , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir.

Türkiye’de Kozmetik Yönetmeliği ile bu standart zorunlu hale gelmiştir. Avrupa kozmetik yönetmeliği ile de Gmp uygulamaları zorunludur. 
Iso 22716 Kozmetik standardı ile de kozmetik yönetmeliği ve Gmp şartları karşılanmış olur. Temel olarak kozmetik yönetmeliğine uyan standart Avrupa ve Amerika pazarın yapacağınız ihracatlar için vazgeçilmez bir belge olma niteliğindedir.

 

Kozmetik Testleri

Kozmetik testleri, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik testlerini içermektedir. Kozmetik testleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur.

Fiziksel/Kimyasal Testler

Fiziksel ve kimyasal kozmetik testleri için kozmetik ürünlere ağırlık, pH, yoğunluk, viskozite gibi fiziksel testler yapılır.

Mikrobiyolojik Testler

Kozmetik ürünlerde mikrobiyal testler mikroorganizmalar tarafından kontamine olup olmadığını ortaya çıkarmak için yapılır.  Kontamine olmuş kozmetik ürünlerdeki mikroorganizmalar, bütünlüğü bozulmuş deriyi infekte edebilirler. Anlık testler farklı tür organizmalarda büyümeyi gösterir. Stabilite testlerinde mikrobiyal testler uygulanır. Mikrobiyolojik kozmetik testleri ayrıntılarıyla aşağıda anlatılmıştır.

Stabilite Testi

Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken yapılması gereken stabilite değerlendirilmeleri, etikette yer alması amacıyla açıldıktan sonra kullanım kozmetik testleri kimyasalsüresinin belirtilmesi gereken durumlar ve kullanım süresine ilişkin bilgilerin tüketici tarafından anlaşılabilmesi açısından iş bu kozmetik üreticileri tarafından yapılmalıdır.

Genel olarak, kozmetik ürünün farklı sıcaklıklardaki stabilitesi ve neme karşı duyarlılığı test edilen saklama koşullarında değerlendirilmelidir. Saklama koşulları ve seçilen çalışmanın süresi; saklama, nakliye ve sonrasında kullanımı içerecek yeterlilikte olmalıdır.

Stabilite çalışmalarında aşağıdaki özelliklerin belirli aralıklarda ki ölçümlerde ki değişiklikler incelenir.

  • Görünüş, renk ve koku gibi özelliklerindeki değişiklikler,
  • Ambalajındaki değişiklikler,
  • pH,
  • Viskozite,
  • Ağırlıktaki değişiklikler,
  • Mikrobiyoloji karakteri,
  • Spesifik ürünlerde analitik veriler ile diğer özellikler
  •  

Kozmetik Koruyucu Etkinlik Testi

Kozmetik testleri biyolojik

Bütün kozmetik ürünler mikroorganizmalar tarafından kontamine olmaya açıktır. Bakteri, maya ve mantarların büyümesi, suyun varlığına, bu tip organizmalar için besin sağlayıcı bir ortam oluşturan formülasyon bileşenlerine, saklama sıcaklığına ve kullanılan koruyuculara bağlıdır. Mineral yağlar, göz farları ve tozlar gibi su içermeyen ürünler, tekrarlanan kullanımlarda kontamine olabilirler.

Ancak su içermedikleri için organizmaların büyümesini arttırıcı etki göstermezler. Kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucular sulu ortamda büyümeyi engellemek, susuz ortamda ise organizmaların dayanıklılığını azaltmak amacıyla formülasyonlara eklenirler.

Kozmetik ürünler genellikle steril preparatlar değildir. Steril olmayan ham maddeler ile hazırlanırlar ve üretim sırasında da sterilizasyon uygulanmaz.
Koruyucu etkinlik testleri, kozmetik preparatların güvenirliğine ve tüketici tarafından kabul edilmesinde çok önemli yer tutarlar. Bu testler, bir üründe kullanılması gereken koruyucunun tipini ve etkin olduğu konsantrasyonu bulmak amacıyla yapılır. Çok az miktarda koruyucu kullanıldığında, preparatın özelliklerinde farklılıklar veya kullanıcıda herhangi bir zarara neden olacak şekilde mikroorganizma büyümesi görülebilir. Çok fazla kullanıldığında ise, deride kullanıcıyı rahatsız edecek şekilde tahriş görülebilir ve ürünün maliyeti artar. Bütün bu nedenlerle, koruyucu etkinlik testleri, ürünün güvenle kullanılabileceği konsantrasyonu seçmenin yanı sıra, ürünün maliyetinin uygun olması içinde yapılması gerekli testlerdir.

Dermotolojik Testi (Yama/Patch Testi)

Dermotolojik test (Yama testi) allerjik kontakt dermatit (AKD) tanısında kullanılan temel testtir. Öykü ve fizik muayene bulguları dikkate alınarak değerlendiriKozmetik testleri mikrobiyolojikldiğinde oldukça değerli sonuçlar  verir.

Kozmetik ürünün insan vücudunda toleransı ve etkinliğini ortaya çıkarmak için yapılır. Bu testler bağımsız enstitüler tarafından gönüllüler üzerinde gerçekleştirilir. Ürünün alerjik reaksiyona sebep olması yada yan etkisi olup olmadığı ispatlanmış olur. Aynı zamanda bu test ile tüketici güvenliği korunması hedeflenmektedir.

Ürünün ambalaj veya tanıtımında ürünle ilgili iddiada bulunduğunuz zaman bu iddianın kanıtlanması için dermotolojik test yapmanı gereklidir.

Dermatolojik olarak test edilmiştir, Klinik olarak test edilmiştir, Tıbbi gözlem altında test edilmiştir, Tolerans testi yapılmıştır ibareleri testler gerçekleştirildikten sonra ürün güvenli olarak kanıtlandığında ürün ambalajında kullanılabilir.

BİLMENİZ GEREKENLER